• ჟურნალი „ოჯახის მკურნალი“ N6 . 17.03-30.03. 2005, გვ. 20-21

                    რუბრიკა „ვიზიტი ექიმთან“

  • გაზეთი „ხვალინდელი დღე“, 9 სექტემბერი, 2004, გვ.11

                    რუბრიკა “სახალისო მედიცინა“