1.  2015 წლის 7-8 ნოემბერს ქალაქ ზუგდიდში ფარმაცევტული კომპანიის “Berlin Chemie”-ის საქართველოში წარმომადგენლობის ორგანიზებით ჩატარდა ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფასო საქველმოქმედო გასინჯვა. კანის, თმის და ფრჩხილების პრობლემების გამო კონსულტირებული იყო 85 პაციენტი პროფესორ თინა ქიტუაშვილის მიერ.

 


      

123

     njmklbhnjmk