ადგილობრივი კორტიკოსტეროიდების შეფარდებითი სიძლიერე

(ამერიკული კლასიფიკაცია)

 

კლასი                         მედიკამენტი

 I.  Betamethasone dipropionate 0,05% მალამო

         Clobetasol propionate 0,05% კრემი ან მალამო

         Diflorasone diacetate 0,05% მალამო

         Halobetasol propionate 0,05% კრემი ან მალამო

II.     Amciononide 0,1% მალამო

         Betamethasone dipropionate 0,05% მალამო

         Betamethasone dipropionate 0,05% მალამო

         Desoximetasone 0,25% კრემი, 0,05% გელი, 0,25% მალამო

          Diflorasone diacetate 0,05% მალამო

         Fluocinonide 0,05% კრემი, გელი, მალამო, ლოსიონი

         Halcinonida 0,1% კრემი

         Mometasone furoate 0,1% malamo

III.   Amcinonide 0,1% კრემი და ლოსიონი

         Betamethasone dipropionate 0,05% კრემი

         Betamethasone dipropionate 0,05%  

         Betamethasone valerate 0,1%

         Desoximetasone 0,05%

         Diflorasone diacetate 0,05%

        Fluticasone propionate 0,005%

         Halcinonide 0,1%

         Triamcinolone acetonide 0,1%

IV. Fluocinolone acetonide 0,025%

         Flurandrenolide 0,05%

         Mometasone furoate 0,1% კრემი და ლოსიონი

         Triamcinoione acetonide 0,1%

         Triamcinolone acetonide 0,1%

V.      Betamethasone valerate 0,1%

         Desonide 0,05%

         Fluocinolone acetonide 0,025%

         Flurandrenolide 0,05%

         Fluticasone propionate 0,05%

         Hydrocortisone butyrate 0,1%

         Hydrocortisone valerate 0.2%

         Triamcinolone acetonide 0,1%

VI.   Alcometasone dipropionate 0,05%

         Betamethasone valerate 0,1%

         Desonide 0,05%

         Fluocinolone acetonide 0,01%

         Flumethasone pivalate 0,03%

         Triamcinolone acetonide 0,1%

         Triamcinolone acetonide 0,025%

VII.   Hydrocortisone 0,1%

         Hydrocortisone acetate (1% ,       2,5%)

 

P.S. პირველი კლასის წარმომადგენლები ყველაზე ძლერია, ხოლო მე-7 კლასის – ყველაზე სუსტი.

მედიკამენტების სიძლიერე დამოკიდებულია:

  • აქტიური ნივთიერების სახეობაზე,
  • მის %-ულ შემცველობაზე
  • ფუძეზე (მეტად ძლიერია მალამო, ნაკლებად – კრემი, უფრო ნაკლებად – გელი და ლოსიონი).