ანტივირუსული საშუალებები

ანტივირუსული საშუალებანი

აციკლოვირი                          ტაბლ. 0,2; 0,4 და 0,8 გ, 5% კრემი
ვალტრექსი                           0,5 გ ტაბლეტები
ოქსოლინი                            0,25% მალამო
თებროფენი                           0,5% და 5% მალამო
ფამვირი                              ტაბლ. 0,25გ
ფლაკოზიდი                          ტაბლ. 0,1გ
ხელეპინი                             ტაბლ. 0,1გ
ციკლოვირი                          ტაბლ, 0,2; 5% კრემი

ვაქცინები
ჰერპეს-კულტურალური
ინაქტივირებული მშრალი-             ამპულა 0,3გ, საინექციო

                        ინტერფერონის ჯგუფი
ვიფერონი (α2, β, ინტერფერონი)       სანთლები 150 ათ, 500
ინტრონ A (β, ინტერფერონი)         ფლაკონები 1, 3, 5, 10, 30 მლ ME საინიექციო ადამიანის ლეიკოციტარული
ინტერფერონი (α ინტერფერონი)      ხსნარი 1 000 000 ან 3 000 000 ME ამპ.                                                                                                                                                                                     

ინტერფერონის ინდუქტორები
ლარიფანი                           10მგ ამპულა,
ნეოვირი                             12,5% ხსნარი ამპულა 2,0 მლ.